Bliv kontaktet

Hvad siger vores kunder

Fokus på tydelige resultater

Nordic Tankers

Wise Konsulent som fast tilknyttet coach hos Nordic Tankers

“I vores bestræbelser på at styrke kulturen ønsker vi, at vores ledere og medarbejdere skal have mulighed for at sparre med en uden for virksomheden,” siger Senior Vice President, People & Culture Annette Hasenberg fra Nordic Tankers.

”Vi ønsker at støtte vores ledere og sikre, at de bidrager aktivt til, at organisationen bevæger sig i den rigtige retning."

HR-konsulent Marianne Beck, der er en af flere erfarne coaches hos Wise Consulting med mange års erfaring med blandt andet ledercoaching og outplacement, har siden juli 2015 været tilknyttet Nordic Tankers som fast coach.

– ”Vi tror på, at en stærk kultur er altafgørende for at opnå de bedste resultater. I vores bestræbelser på at styrke kulturen ønsker vi, at vores ledere og medarbejdere skal have mulighed for at sparre med en uden for virksomheden, og vi har et fantastisk godt samarbejde med Wise Consulting og Marianne, der har udvist en stor forståelse for opgaven og vores behov,” 

siger Annette Hasenberg fra Nordic Tankers.

– ”Vi har været igennem en omfattende turnaround med mange ændringer, herunder sammenlægninger med andre virksomheder. Det stiller store krav til medarbejdernes omstillingsparathed, og vi har stor respekt for, hvordan det påvirker mennesker, når de skal omstille sig til en ny virksomhed og en ny kultur. Alle i virksomheden er kulturbærere. Det gælder ikke mindst for lederne, og derfor er vi meget opmærksomme på, at de har forståelse for deres rolle, og for hvordan deres adfærd påvirker organisationen.”

Derfor er det også primært på lederniveau, at Nordic Tankers bruger Marianne Beck som sparringspartner og coach.

– ”Vi ønsker at støtte vores ledere og sikre, at de bidrager aktivt til, at organisationen bevæger sig i den rigtige retning.”

 

Værdifuldt at kunne tale med én uden for virksomheden

Det er begrænset, hvor meget ekstern hjælp Nordic Tankers benytter sig af på HR-siden. Blandt andet varetager man selv størstedelen af de interne træningsaktiviteter, da virksomheden har mange stærke interne kompetencer, som kombineret med en stor indsigt i virksomheden, betyder, at man opnår rigtig gode resultater.

– ”Men når det drejer sig om individuel sparring og rådgivning, er vi også opmærksomme på, at det kan være værdifuldt for den enkelte leder at have én uden for virksomheden, hvor man kan tænke højt og i større grad føle et frirum, hvor man ikke skal være politisk korrekt. Dette er årsagen til, at vi har valgt en model med en fast tilknyttet ekstern coach.”

Annette Hasenberg fortsætter:

– ”Dialogen mellem Marianne og lederen er naturligvis fortrolig, og vi blander os ikke, så længe vi ser udbyttet og oplever en positiv adfærds- og holdningsmæssig ændring. Observerer Marianne noget, der bør bringes videre, forventer vi, at hun sikrer en accept for dette. Der er tale om en balance, som jeg kender fra min egen verden, og det er en kunst, Marianne også mestrer.”

God føling med hvem der har behov for sparring.

– ”Vi har et godt touch med organisationen, og det er selvfølgelig afgørende, at vi har en føling med, hvem der har brug for sparring. Det kan være ledere med udfordringer men også virksomhedens kommende talenter, der har brug for at vende deres daglige udfordringer og strategiske overvejelser. Vi anvender også coaching til at klæde nye ledere på til rollen, så de undgår at begå alle fodfejl, og bliver afklaret med, hvad de går ind til i en ny rolle som leder, og hvad det betyder i forhold til deres adfærd i organisationen.”

 

Forskellige ledere skal tackles forskelligt

– ”De enkelte ledere, som jeg samarbejder med, er vidt forskellige, og skal derfor tackles forskelligt, men mod samme mål, nemlig virksomhedens. For ledere, som er nye i lederrollen, er det vigtigt at forstå, hvem man er som leder. Både i forhold til de medarbejdere man har, men også i forhold til ens overordnede og sideordnede,” 

siger Marianne Beck, Wise Konsulent fra Wise Consulting

Derfor er ”Stakeholder-modellen” et centralt værktøj, som Marianne Beck benytter i sin coaching af nyudnævnte ledere. Marianne fortsætter:

– ”Sammen med mig tegner og gennemgår lederen sit stakeholder landskab. Det giver en overskuelig ramme at agere ud fra, som giver mulighed for at analysere og perspektivere sin egen organisatoriske relation samt relationer mellem ens stakeholdere. På baggrund heraf drøftes lederens forskellige positionerings- og handlemuligheder i forhold til konkrete udfordringer.”

Annette Hasenberg afslutter:

 – “Det er min oplevelse, at organisationen
oplever muligheden for coaching som et attraktivt gode, og det kan absolut anbefales”. 

 


Fleksibel ledelsessparring

Michel Christiansen, Country Manager hos Wise Consulting siger uddybende om denne samarbejdsform med Wise Consultings kunder.

Vi oplever, at flere af vores kunder efterspørger ledelsessparring, gerne på en meget fleksibel måde – uden at gå på kompromis med kvaliteten. Fordelene ved at have en fast tilknyttet coach’ er nemlig mange:

– Virksomhedens ledere og medarbejdere får en professionel sparringspartner, der er ekspert i at arbejde med denne form for coaching, og som har lang erfaring med dette udviklingsarbejde.

– En fast tilknyttet coach bliver ikke en fast del af HR eller af ledelsen, men er tilstrækkeligt tilknyttet til at coachen får et grundigt kendskab til virksomhedens situation, historie, forretningsmæssige kontekst samt udfordringer. Endvidere får virksomheden et friskt pust udefra i forhold til de aktuelle ledelsesopgaver og udfordringer i organisationen.

– Endelig har man fuld fleksibilitet i forhold til det aktuelle og konkrete behov hos ledere og medarbejdere fra måned til måned.

 


Nordic Tankers er en global organisation med speciale i shipping af kemikalier. Virksomhedens værdier, Safety, Team-Spirit, Integrity & Can-Do, er udgangspunktet for alle handlinger, og understøtter Nordic Tankers måde at drive forretning på. Nordic Tankers har 165 medarbejdere, og den globale HR-afdeling består af 5 medarbejdere.

Vil du vide mere?