Bliv kontaktet

Udvikling & Forandring

Vi støtter virksomheder i forandring samt i udviklingsprocessen

Engagement, motivation, indsigt og præstationer er væsentlige elementer for at opnå de ønskede resultater. Ved at styrke chefer, ledere og medarbejdere samt teams kan du skabe klarhed og en mere succesfuld organisation. Vi udstyrer ledere med ny indsigt, nye værktøjer og inspiration til at komme derhen, hvor de ønsker.

Lederudvikling

Vi tilbyder skræddersyede lederprogrammer, executive coaching, 360-grader analyse, ledertræning og motivationsprogrammer efter dit og din virksomheds behov. Gennem vores programmer skaber vi forudsætninger for, at ledere kan opnå selverkendelse og dermed øge deres evne til at agere og vokse i lederrollen.

Ledercoaching

Forøg dine chancer for gode resultater i din organisation ved hjælp af en coach. Du vokser som leder og investerer i dine lederevner. Coaching giver indsigt og skaber fokus og handling.

Hvornår er ledercoaching ideelt?

 • Jeg er ny leder
 • Jeg ønsker at blive bedre til at kommunikere
 • Jeg ønsker at udvikle mit personlige lederskab
 • Jeg står overfor en stor udfordring som leder
 • Jeg vil være bedre til at kunne håndtere stress i min lederrolle
 • Jeg har brug for at blive bedre til at prioritere
 • Jeg ønsker at finde motivationen i min lederrolle

360 graders analyse

Med en 360-graders analyse får du feedback på din ledelse fra din leder dine sideordnede kolleger og dine medarbejdere. Resultatet er et godt grundlag for at kunne vurdere din ledelse og et grundlag for en konstruktiv udviklingsplan. En 360-graders analyse bruges ofte, når virksomheder ønsker at vurdere et antal ledere eller ved individuelle udviklingsindsatser.

360-graders analyser kan med fordel anvendes regelmæssigt på virksomheder til over tid at måle, hvordan det går med lederskabet. Værktøjet bruges ofte til både personlig udvikling og som et supplement i gruppe- og teamudvikling.

Vores coaches har lang erfaring med at analysere og tolke resultater. De kan tage resultaterne et skridt længere og hjælpe til med udarbejdelse af mål- og handlingsplaner.

Arbejdspsykologiske tests

Vi kan også tilbyde personligheds- og færdighedstests til individuel udvikling eller bedømmelse.

Motivation Factor

Vil du vide mere om, hvad der motiverer dig som leder? Hvordan kan du bruge den nyeste forskning om motivation i din ledelse til at udvikle din gruppe eller organisation?

Højere motivation fører som bekendt til bedre præstationer. Ved hjælp af vores unikke værktøj Motivation Factor, finder du ud af, hvad der motiverer dig. Indsigt i din egen motivation gør det nemmere og sjovere at forblive motiveret, præstere bedre og opnå sine mål på bedste vis.

Læs mere

Team og ledergruppe udvikling

Forskning viser, at veludviklede teams er mere produktive, effektive og skaber en højere kundetilfredshed. Formålet med en teamudviklingsindsats er at skabe bedre forudsætninger for, at teamet opnår et styrket samarbejde, større engagement og større viden om fælles styrker og udfordringer. Når vi arbejder med teamudvikling, benytter vi forskellige relevante værktøjer, som GDQ og Belbin Teamskills. Sammen med dig skaber vi muligheder for handling og giver dig nøglen til en vellykket adfærd og ønsket effekt.

Eksempler på områder vi arbejder med:

Teamudvikling & ledergruppeudvikling
Et vindende team opstår, når alle bidrager og samarbejder maksimalt med udgangspunkt i deres talenter og kompetencer. Evnen til at bruge mangfoldigheden er en af nøglerne til et effektivt og produktivt team. Fokus er på gruppens fælles ansvar for sin udvikling, medarbejderskab og på lederskab. Vores konsulenter vil hjælper dig med at identificere styrker og udfordringer, og at sætte mål og handlingsplan for forsat udvikling.

Konflikt & samarbejde
Sommetider opstår der konflikter og samarbejdsvanskeligheder i et team eller mellem medarbejdere. Det er meget dyrt for en virksomhed i både et økonomisk og menneskeligt perspektiv. Vi støtter dig med hjælp af relevante værktøjer til at udvikle tydelige roller, en stærk og åben kommunikation og en kultur med fælles ansvar for at nå fastsatte mål.

Læs mere

Medarbejderudvikling

Vi udvikler dine medarbejdere individuelt gennem coaching og motivationsprogrammer. På denne måde kan du løfte dine medarbejdere og øge ansvarligheden og motivationen. Vores tilgang er at udvikle deres eget ansvar og give dem konkrete værktøjer til dette.

Karrierecoaching – udvikling

Coaching er et godt alternativ til traditionelle uddannelser, når målet er at opnå en større selvbevidsthed, styrke kommunikationen, finde motivation og retning, at identificere og udvikle styrker og skabe adfærdsændringer. Karrierecoachen fungerer som en generator i processen med at få deltageren til at reflektere over sin baggrund, sin nuværende situation, sine drivkræfter og sin personlighed. Med det som udgangspunkt identificerer vi i fællesskab udviklingsområder, som vi omdanner til mål og en konkret handlingsplan.

Onboarding

Employee Onboarding er et begreb, der betegner, hvordan vi kan sørge for, at nyansatte nøglepersoner så hurtigt og smidigt som muligt kommer ind i deres nye job og bliver produktive. En effektiv “ombordstigning” bidrager til at reducere omkostningerne for virksomheden. Onboarding skal sikre, at virksomheden får den kortest mulige opstartstid fra jobstart til produktivitet. Kompetence og engagement er nøgleord i bestræbelserne på, at medarbejderen hurtigt skal kunne bidrage fuldt ud. Onboarding bruges også, når man ikke er ny i virksomheden, men har skiftet funktion og hurtigt vil se resultater af det.

Workshops

Vi skaber tilpassede workshops til områder som stresshåndtering, mindfulness, kommunikation, motivation, teamwork, fælles spilleregler, samarbejde, konflikter, distancearbejde etc.

Læs mere

Kultur & værdier

Virksomhedskultur handler om kollektiv adfærd og adfærdsmønstre og derfor også om din evne til at være innovativ, succesfuld og til at drive en rentabel virksomhed.

Kulturelle normer og værdier er noget, vi sjældent reflekterer over eller er opmærksomme på.

Vi hjælper dig med at identificere forskellene mellem den ønskede kultur og den faktiske kultur. Vi viser, hvordan du gennem øget bevidsthed kan løse de udfordringer, du står overfor.

Sammen gennemfører vi en grundig analyse af din virksomheds kultur og afklarer de forskellige elementer i kulturen. For at en sådan analyse kan blive værdifuld, skal der være en klar forretningsmæssig udfordring at arbejde ud fra. Det kan for eksempel være fokus på forbedret rentabilitet, styrket salg eller mere innovation.

Vi kan støtte dig i arbejdet med at finde og definere nye værdier, med at implementere eksisterende værdier samt med at koble dem til for eksempel ledelsesmæssige adfærd.

Læs mere

Motivation & engagement

Vi tilbyder bistand vedrørende motivation for ledere, teams og medarbejdere.
Vi måler og arbejder med motivation for at hjælpe virksomheder med at opnå bedre resultater gennem mere motiverede ledere, medarbejdere og teams.

Vi bruger værktøjet Motivation Factor, som består af både tests, workshops, øvelser og coaching.

Eksempler på situationer, hvor vi arbejdede med motivation og engagement med vores kunder:

 • Organisationer, som på længere sigt vil forhindre stress, angst og manglende motivation. Gennem tilpassede incitamentsprogrammer, giver vi medarbejderne de bedst mulige betingelser for at håndtere situationer og opretholde motivation, glæde og engagement.
 • Organisationer, der er i et foranderligt miljø, hvor mål og betingelser ofte ændres, har stor gavn af at forstå ledelsens og medarbejdernes motivationsfaktorer for at opretholde et højt niveau af motivation.
 • Ledere, der har brug for at nå frem til en større forståelse af egne behov og styrker, egen evne til at forblive motiveret og præstere bedre.
 • Teams, der har brug for at nå frem til en større forståelse af hele teamets behov og styrker, for dermed sammen at kunne nå fælles mål og klare sig bedre.

Læs mere

Forandringsstøtte for ledere & teams

Forandringsledelse handler om at lede sig selv i forandringer og at lede andre i forandring.

Vi arbejder med ledere, der har brug for at udvikle sig selv og deres lederskab før eller midt i en større forandring, samt ledere, der arbejder i forandringsintensive organisationer. Vi støtter også teams, der er eller har været involveret i større organisationsændringer.

Eksempler på vigtige områder ved forandringer, som vi kan støtte vores kunder med:

 • Støtte til ledere, medarbejdere og teams
 • Påvirkningsfaktorer – egen holdning og motivation
 • Motivation af medarbejdere
 • Tydelig kommunikation og information ved forandringer
 • Håndtering af reaktioner og modstand mod forandring

Læs mere

Afvikling

Står du over for at skulle gennemføre nedskæringer eller afvikling? Vi hjælper og tilbyder dig professionel support både før og under processen.

Vi kan støtte dig i de arbejdsretlige processer, hjælpe med kommunikationsopgaver, tilbyde outplacement løsninger samt støtte i udarbejdelsen af frivillige løsninger.

 • Hvorfor sende tre ledere på et skræddersyet lederudviklingsforløb?

  "Vi kender alle prisen på en forkert rekruttering, og hvor dyrt det er at have en leder, der ikke trives i lederrollen."

  Læs mere omkring vores samarbejde

  Lars Rust - Olympus Danmark A/S

UDVALGTE KUNDER VI HAR HJULPET MED UDVIKLING & FORANDRING:

logo_leo-pharma100 bn nordic-tankers Scanbox_87cc5_450x450 sitecore_logo wincornixdorf_wu-logo

Vil du vide mere?